Lipkova s.r.o.

AKTUALITY

Aktuální provozní doba PROSINEC 2023

Provozní doba        po - pá: 7:00 - 15.00

S O B O T Y            Z A V Ř  E N O

 

                             

VÝKUP PAPÍRU

Výkup papíru

Od 8.8. 2023 vykupujeme pouze noviny a časopisy, letáky bez provázků -                      0,7 Kč/kg

ÚHRADA ZA LIKVIDACI

Směs netříděného papíru, noviny a letáky s provázky                                             - 0,8 Kč/kg

Lepenka, karton                                                                                                   -0,8 Kč/kg

Dutinky                                                                                                               - 2 Kč/kg

OHLEDUPLNOST

Vážení zákazníci,

při podezření na respirační onemocnění (COVID, Chřipka) použijte při  vstupu do areálu  prosím roušky a dodržujte bezpečné odstupy od ostatních.

Děkujeme Vám.

SOBOTY ZAVŘENO

Sledujte prosím aktuality, otevřené soboty budou vypsány. Případně volejte 499 424 602.

Děkujeme za pochopení. 

PŘIJMEME PRACOVNÍKA PROVOZU, ŘIDIČE C

Nástup Ihned

ŘP skupiny C,E profesní průkaz, praxe v řízení min. 2 roky, trestní bezúhonnost, opravnění VZV,

Informace  na tel. 606 371 766.

PŘIJMEME PRACOVNÍKA PROVOZU, ŘIDIČE VZV

Nástup ihned

požadujeme  minimálně vyučení ve strojím technickém oboru,

trestní bezúhonnost, opravnění VZV a praxe v řízení VZV min. 2 roky

ŘP skupiny C,E, profesní průkaz výhodou

Informace  na tel. 606 371 766.

Nově výkup autobaterií

V rámci zajištění zpětného odběru olověných baterií od 1. 6. 2015 autobaterie vykupujeme.

Výkup od 1. 3. 2015

Vážení zákazníci,

Dle vyhlášky č. 27/2015 Sb.  nebudou prováděny úhrady fyzickým osobám za dodaný kovový odpad i odpad barevných kovů v hotovosti. Platba bude převedena na bankovní účet dodavatele, popř. poukázána poštovní poukázkou.

Výkup papírového odpadu bude i nadále v hotovosti.

Děkujeme za pochopení.

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ - UPOZORNĚNÍ NA PODEZŘENÍ Z NEKALÉ SOUTĚŽE

Vážení obchodní přátelé, vážení zákazníci !

V posledních několika dnech někteří z Vás zaznamenali od zástupců  jedné z konkurenčních  firem naší obchodní společnosti LIPKOVA s.r.o. „informaci" o tom, že LIPKOVA s.r.o.  podnikatelské aktivity skončila, jelikož byla tzv. „koupena". Chci Vás ubezpečit, že se jedná o nepravdivé tvrzení. Vzhledem k tomu, co rozšiřování této informace předcházelo, mám důvodné podezření, že se tak děje cíleně, s úmyslem poškodit firmu LIPKOVA s.r.o. Jde o snahu odstranit z podnikatelského teritoria jednu z těch domácích firem, které odolávají snahám nadnárodních společností o získání většiny, ne-li o získání monopolu v podnikání, byť skrytého,  například v oblasti nakládání a likvidaci  odpadu.  Co je smyslem takového jednání je více než zřejmé. Je nebo může to být vidět  především v cenových nabídkách ve veřejné soutěži.

Popsané jednání  nese znaky zákonem zakázané nekalé soutěže ve smyslu ust. 44 odst. 1 a § 50 odst. 1 obchodního zákoníku. Děkuji všem, co mě na toto jednání konkurence upozornili. Velice si toho vážím nejenom já, ale i  dalších devět  provozních zaměstnanců  v dělnických profesích  naší firmy LIPKOVA s.r.o. ve Vrchlabí.  

Jsme tu pro Vás !

Ing. Renata Lipková

        jednatelka

 

Nekalá soutěž

 § 44  

 

(1) Nekalou soutěží je jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Nekalá soutěž se zakazuje.

2) Nekalou soutěží podle odstavce 1 je zejména:

a) klamavá reklama,

b) klamavé označování zboží a služeb,

c) vyvolávání nebezpečí záměny,

d) parazitování na pověsti podniku, výrobků či služeb jiného soutěžitele,

e) podplácení,

f) zlehčování,

g) srovnávací reklama,

h) porušování obchodního tajemství,

i) ohrožování zdraví spotřebitelů a životního prostředí.

 § 50

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výrobcích nebo výkonech jiného soutěžitele nepravdivé údaje způsobilé tomuto soutěžiteli přivodit újmu.