Lipkova s.r.o.

Lisování papíru, plastů plnoautomatickým lisem HSM

Roztříděný odpad se dále v naší firmě lisuje, plně automatickým lisem.  

Na přechodnou dobu jsme schopni  nabídnout volnou lisovací kapacitu, pro jiné firmy v oboru odpadového hospodářství.