Lipkova s.r.o.

Třídění separovaného odpadu

Víte kolik  každý občan ČR vyprodukuje za rok odpadů?
Je to zhruba 200kg odpadů na osobu. celé republice to je za jediný rok 2 000 000 000kg odpadu všeho druhu. Jak tomu předcházet, zabránit nebo to ohromující číslo minimalizovat?? = TŘÍDIT
Základním principem třídění odpadů je umožnit následně jejich další zpracování, kdy z těchto odpadů vznikají nové výrobky - tento proces se nazývá recyklace odpadů. Pro naše klienty zabezpečujeme svoz vyseparovaných odpadů a další předání zpracovatelským společnostem.

Zajišťujeme třídění separovaného odpadu v Krkonoších a podkrkonoší

V okolí Jilemnice, Vrchlabí, Hostinné, Špindlerův mlýn, Studenec, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Rudník, Poniklá aj..

V areálu naší provozovny se svezený odpad dále třídí podle druhu, platných norem a dle požadavků zpracovatelů ( železárny, papírny, recyklační linky atd.)

Nabízené služby třídění odpadů pro podnikatelské subjekty a právnické osoby:

•    Svoz separovaného odpadu
•    Odvoz a likvidace velkoobjemových odpadů pomocí kontejnerů
•    Přistavení, pronájem velkoobjemových kontejnerů

Více informací na www.ekokom.cz

Třídění separovaného odpadu